De oefening is woordenloos zitten voor het mysterie. Maar net deze eenvoudige praktijk heeft aanleiding gegeven tot een massa overwegingen, getuigenissen, besprekingen, boeken en artikels. Wij selecteerden er enkele, te beginnen met de sutra's die in de hele zenrichting en bij uitbreiding in het hele boeddhisme dagelijks worden gereciteerd, of, zoals in de Maha Karuna Ch'antraditie, gezongen.